suna direct:+0723305907

Drept comercial

Consiliere și reprezentare juridică

Consiliere si reprezentare juridica

Activitatea de due diligence

Activitatea de due diligence este un termen folosit pentru o serie de concepte care implica o investigatie, cu un anumit standard, a unei afaceri sau a unei persoane, inainte de semnarea unui contract, sau a unui act.

Recuperări creanțe

Procedurile pe care cabinetul nostru le intrebuinteaza sunt particularizate in functie de fiecare caz concret.

Procedura insolvenței

Cererea de deschidere a procedurii insolventei poate fi formulata atat de catre creditori, cat si de catre debitori.Cel care formuleaza cererea are posibilitatea sa solicite judecatorului-sindic desemnarea unui administrator judiciar sau lichidator ales de acestia.

Litigii între societăți

Litigii intre societati - opozitie impotriva Hotararii AGA de cesiune parti sociale.

Litigii între societăți - Cesiunea de creanță

Cesiunea de creanta este contractul prin care un creditor transmite dreptul sau de creanta cu titlu oneros sau cu titlu gratuit, unei alte persoane.

Litigii între societăți - Revocarea administratorului

Revocarea administratorilor se face de catre adunarea generala a actionarilor în conditiile de cvorum si majoritatea prevazuta de lege pentru luarea hotarârilor de catre acest organ de decizie al societatii (art.112 din Legea nr.31/1990) indiferent daca administratorii au fost desemnati prin actul constitutiv sau ulterior prin adunarea generala.

Litigii între asociați - Retragerea din societate

Litigiile intre asociati sunt generate de multe ori de modul in care este condusa afacerea, care nu este mereu in concordanta cu asteptarile asociatilor avute la momentul efectuarii investitiei.

Litigii între asociați - Excluderea asociaților

Litigiile intre asociati sunt generate de multe ori de modul in care este condusa afacerea, care nu este mereu in concordanta cu asteptarile asociatilor avute la momentul efectuarii investitiei.