suna direct:+0723305907

Litigii între societăți

Litigii intre societati - opozitie impotriva Hotararii AGA de cesiune parti sociale

Impotriva Hotararii Aga de Cesiune Parti Sociale potrivit art. 202 al. (23) din Legea 31/1990, astfel cum a fost modificat prin O.U.G. 54/2010.

Pot formula cerere de opozitie „creditorii sociali şi orice persoană interesata, prejudiciate prin hotărârile asociaţilor privitoare la transmiterea părţilor sociale, prin care să solicite obligarea societăţii sau a asociaţilor la repararea prejudiciului cauzat, precum şi, dacă este cazul, atragerea răspunderii civile a asociatului care intenţionează să îşi cedeze părţile sociale”.

Opozitia impotriva hotararii de cesiune este o acţiune în răspundere civilă delictuală, creditorul fiind ţinut să dovedească îndeplinirea condiţiilor legale cu privire la faptă, prejudiciu şi legătura de cauzalitate dintre acestea.

Simpla calitate de creditor NU este suficientă pentru admiterea opoziţiei, intrucat „per a contrario” ar însemna că legiuitorul a renunţat la libertatea de cesionare a părţilor sociale şi că a condiţionat-o de achitarea tuturor datoriilor societăţii.

Textul reglementează două situaţii distincte, respectiv :

  • „cazul când prejudiciul este cauzat de societate sau de asociaţi” şi
  • „cazul când prejudiciul este cauzat de asociatul ce intenţionează să îşi cedeze părţile sociale”, nefiind posibilă admiterea opoziţiei faţă de toate aceste persoane (societate, asociaţi şi asociat ce intenţionează să cesioneze), nefiind în prezenţa unei solidarităţi pasive a unora şi a altora.

Insa opozitia poate fi admisa in situatia in care acest prejudiciu ar fi indicat concret (prin raportare la actul împotriva căruia s-a formulat opoziţie) şi să fie dovedit.

 

Contactați-ne online

Completați următorul formular pentru mai multe informații sau pentru a solicita o consultație.