suna direct:+0723305907

Servicii

Înființare asociație

Persoanele fizice si persoanele juridice care urmaresc desfasurarea unor activitati de interes general sau in interesul unor colectivitati ori, dupa caz, in interesul lor personal nepatrimonial pot constitui Asociatii ori Fundatii.

Afiliere club sportiv

Structurile sportive oficial recunoscute se pot afilia: a) la asociaţiile judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pe ramuri de sport, pentru participarea la competiţiile oficiale locale; b) la federaţia sportivă naţională corespunzătoare, pentru participarea la competiţiile oficiale naţionale sau internaţionale.

Certificatul de identitate sportivă

Toate structurile sportive, indiferent de scopul lor specific şi de forma juridică, se înscriu în Registrul sportiv. Recunoaşterea unei structuri sportive, se dovedeşte prin Certificatul de identitate sportivă.

Înființare asociație non profit (înființare ONG)

Infiintare asociate non profit (infiintare ONG)

Înființare club sportiv

Consultanja juridica pentru infiintare de cluburi sportive: Cluburi sportive persoane juridice de drept privat fără scop lucrativ sau Cluburi sportive, organizate ca societăţi comerciale sportive pe acţiuni

Înființare asociație educatională

Asociatia educationala are ca scop initierea, organizarea si dezvoltarea unor proiecte si programe care dezvolta si promoveaza educatia deschisa prin folosirea unor metode si tehnologii moderne adecvate.

Înființare asociație culturală

Asociatia culturala are ca scop: realizarea programelor si proiectelor culturale ce urmaresc promovarea patrimoniului cultural national si al traditiilor; dezvoltarea rolului culturii in coeziunea sociala, susținerea și promovarea tinerilor artiști și a ideilor lor; crearea si stimularea de parteneriate cu institutiile statului in vederea sustinerii, inregistrarii si promovarii culturii, valorilor si marcilor romanesti in plan international ;

Înființare asociație umanitară

Înființare asociație medicală

Înființare asociație pentru protecția mediului

Înființare asociație religioasă

Acte necesare înfiintarii unei asociatii religioase, Acte necesare obtinerii avizului consultativ, Acte necesare transformarii asociatiilor non-profit în asociatii religioase

Înființare asociație persoane cu dizabilități

Înființare asociație antreprenorială

Aspecte procedurale - Asociația de proprietari

Hotărârea privind înfiinţarea asociaţiei de proprietari poate fi luată cu votul a cel puţin două treimi din numărul proprietarilor prezenţi, dar nu mai puţin de jumătate plus unu din numărul proprietarilor locuinţelor şi ai spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă din cadrul clădirii, scării sau tronsonului respectiv, după caz.

Înființare asociație de proprietari

Asociatia se constituie la initiativa a trei sau mai multe persoane fizice ori juridice, in scopul realizarii unor activitati de interes general al unor colectivitati, sau in interes personal nepatrimonial. Patrimoniul initial al asociatiei poate fi echivalentul unui salariu minim brut pe economie. Dupa dobandirea personalitatii juridice, patrimoniul in numerar initial al asociatiei va fi putea fi folosit pentru efectuarea de plati in interesul asociatiei, dupa ce va fi transferat in contul curent.

Înființare asociație pentru promovarea brandului de țară

Înființare fundație

Fundatia este constituita din una sau mai multe persoane care pe baza unui act juridic constituie un patrimoniu afectat, în mod permanent şi irevocabil, realizării unui scop de interes general sau, după caz, comunitar.

Înființare SRL

SRL este societatea cu unul sau mai multi asociati (maxim 50 de asociati) ale carei obligatiuni sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociatii sunt obligati numai in limita capitalului social subscris si varsat.

Consiliere și reprezentare juridică

Consiliere si reprezentare juridica

Activitatea de due diligence

Activitatea de due diligence este un termen folosit pentru o serie de concepte care implica o investigatie, cu un anumit standard, a unei afaceri sau a unei persoane, inainte de semnarea unui contract, sau a unui act.

Recuperări creanțe

Procedurile pe care cabinetul nostru le intrebuinteaza sunt particularizate in functie de fiecare caz concret.

Procedura insolvenței

Cererea de deschidere a procedurii insolventei poate fi formulata atat de catre creditori, cat si de catre debitori.Cel care formuleaza cererea are posibilitatea sa solicite judecatorului-sindic desemnarea unui administrator judiciar sau lichidator ales de acestia.

Litigii între societăți

Litigii intre societati - opozitie impotriva Hotararii AGA de cesiune parti sociale.

Litigii între societăți - Cesiunea de creanță

Cesiunea de creanta este contractul prin care un creditor transmite dreptul sau de creanta cu titlu oneros sau cu titlu gratuit, unei alte persoane.

Litigii între societăți - Revocarea administratorului

Revocarea administratorilor se face de catre adunarea generala a actionarilor în conditiile de cvorum si majoritatea prevazuta de lege pentru luarea hotarârilor de catre acest organ de decizie al societatii (art.112 din Legea nr.31/1990) indiferent daca administratorii au fost desemnati prin actul constitutiv sau ulterior prin adunarea generala.

Litigii între asociați - Retragerea din societate

Litigiile intre asociati sunt generate de multe ori de modul in care este condusa afacerea, care nu este mereu in concordanta cu asteptarile asociatilor avute la momentul efectuarii investitiei.

Litigii între asociați - Excluderea asociaților

Litigiile intre asociati sunt generate de multe ori de modul in care este condusa afacerea, care nu este mereu in concordanta cu asteptarile asociatilor avute la momentul efectuarii investitiei.

Înființare SRL D

SRL-D, microintreprinderea pentru intreprinzatorii debutanti. Ordonanta de Urgenta nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri.

Înființare SA

Societatea pe actiuni este societatea al carei capital social este impartit in actiuni, iar obligatiile sociale sunt garantate cu patromoniul social; actionarii raspund numai in limita aportului lor. Societatea pe actiuni este o societate de capital, elementul estential il reprezinta cota de capital investita de actionar – intuitu pecuniae.

Înființare asociație de proprietari pe tronson

În cazul în care se constituie asociaţie de proprietari pe scări sau tronsoane, existînd o scară din blocul respectiv care este deja asociaţie de proprietari aveţi nevoie de: două cereri tip; statutul asociaţiei de proprietari + tabel nominal cu semnături; actul constitutiv + tabel nominal cu semnături;

Înființare PFA

Persoana fizica autorizata este persoana autorizata sa desfaşoare orice forma de activitate economica permisa de lege, folosind in principal forţa sa de munca, care are obligatia sa ceara inregistrarea in Registrul Comertului si autorizarea functionarii, inainte de inceperea activitatii economice.

Înființare întreprindere individuală

Intreprinderea individuala este intreprinderea economica, fara personalitate juridica, organizata de un intreprinzator persoana fizica, care are obligatia sa ceara inregistrarea in Registrul Comertului si autorizarea functionarii, inainte de inceperea activitatii economice.

Înființare întreprindere familială

Intreprinderea familiala este intreprinderea economica, fara personalitate juridica, organizata de un intreprinzator persoana fizica impreuna cu familia sa, fiind constituita din 2 sau mai mulţi membri ai unei familii.

Înființare firma pentru studenți

Studentii care vor sa-si infiinteze propriul SRL beneficiaza de scutiri de la plata taxelor si tarifelor.

Înființare federație

Suspendarea temporară a activității

In cazul in care doriti intreruperea activitatii unei societati comerciale exista optiunea de a suspenda activitatea acesteia, o solutie mult mai de scurta durata si mai economica decat dizolvarea volutara.

Înființare sindicat

Acte necesare dobândirii personalitatii juridice de catre sindicate si organizatiile patronale, Acte necesare pentru modificarea statutului unui sindicat si a unei organizatii patronale

Înființare asociație de proprietari pe bloc

În cazul în care se constituie asociaţie de proprietari pe tot blocul sunt necesare următoarele acte: două cereri tip; statutul asociaţiei de proprietari + tabel nominal cu semnături; actul constitutiv + tabel nominal cu semnături;

Schimbare sediu firma

Schimbare sediu firma: O societate comerciala isi poate schimba sediul atat in acelasi judet (municipiul Bucuresti), cat si in alt judet.

Majorare/reducere capital social

Capitalul social reflecta valoarea totalitatii aporturilor constituite de catre asociati la infiintarea societatii si trebuie sa respecte plafoanele minime stabilite de lege in raport de forma juridica a societatii.