suna direct:+0723305907

Litigii între societăți - Revocarea administratorului

Revocarea administratorilor se face de catre adunarea generala a actionarilor în conditiile de cvorum si majoritatea prevazuta de lege pentru luarea hotarârilor de catre acest organ de decizie al societatii (art.112 din Legea nr.31/1990) indiferent daca administratorii au fost desemnati prin actul constitutiv sau ulterior prin adunarea generala.

Dispozitiile art.137 lin(4) din Legea nr.31/1990 prevad ca “administratorii pot fi revocati oricand de catre adunarea generala ordinara a actionarilor”, in orice moment si fara a fi incunostiintat cel in cauza, temeiul fiind pierderea increderii societatii in administrator.

Aceasta masura poate interveni si ca o sanctiune pentru nerespectarea obligatiilor contractuale sau legale, incompetenta, frauda, activitate ineficienta, greseli in gestiune.

Potrivit disp. art.216 alin 2 din noul Cod civil “administratorii nu pot insa ataca hotararea privitoare la revocarea lor din functie”, insa daca dovedesc un prejudiciu, ei pot cere doar despagubiri, in cazul in care revocarea a avut loc in mod abuziv sau fara justa cauza.

Funcţia de administrator se exercită raportat direct la dispoziţiile referitoare la contractul de mandat, astfel încât încetarea sa urmează a se produce în aceleaşi condiţii ca şi încetarea contractului de mandat.

Încetarea funcţiei de administrator poate interveni pentru motive ce ţin de voinţa societăţii (revocarea), de persoana administratorului (renunţarea la mandate, incapacitatea, condamnarea într-o cauză penală), de cauze naturale (moartea) sau de alte cauze (dizolvarea societăţii).

Pentru a fi opozabile terţilor, hotărârile adunării generale de revocare a administratorilor vor fi depuse în termen de 15 zile la Registrul comerţului spre a fi menţionate în registru şi publicate în Monitorul Oficial.

Demisia administratorului

O cauză de încetare a funcţiei de administrator este şi renunţarea sau demisia administratorului.

In cazul în care, datorită renunţării s-a cauzat un prejudiciu, societatea are dreptul la despăgubiri, potrivit disp. art. 391 Cod Comercial prevede ca mandantul sau mandatarul care, fără justa cauză, prin revocarea sau renunţarea sa, întrerupe executarea mandatului, răspunde de daune interese.

Contactați-ne online

Completați următorul formular pentru mai multe informații sau pentru a solicita o consultație.