suna direct:+0723305907

Asociații de proprietari

Aspecte procedurale - Asociația de proprietari

Hotărârea privind înfiinţarea asociaţiei de proprietari poate fi luată cu votul a cel puţin două treimi din numărul proprietarilor prezenţi, dar nu mai puţin de jumătate plus unu din numărul proprietarilor locuinţelor şi ai spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă din cadrul clădirii, scării sau tronsonului respectiv, după caz.

Înființare asociație de proprietari

Asociatia se constituie la initiativa a trei sau mai multe persoane fizice ori juridice, in scopul realizarii unor activitati de interes general al unor colectivitati, sau in interes personal nepatrimonial. Patrimoniul initial al asociatiei poate fi echivalentul unui salariu minim brut pe economie. Dupa dobandirea personalitatii juridice, patrimoniul in numerar initial al asociatiei va fi putea fi folosit pentru efectuarea de plati in interesul asociatiei, dupa ce va fi transferat in contul curent.

Înființare asociație de proprietari pe tronson

În cazul în care se constituie asociaţie de proprietari pe scări sau tronsoane, existînd o scară din blocul respectiv care este deja asociaţie de proprietari aveţi nevoie de: două cereri tip; statutul asociaţiei de proprietari + tabel nominal cu semnături; actul constitutiv + tabel nominal cu semnături;

Înființare asociație de proprietari pe bloc

În cazul în care se constituie asociaţie de proprietari pe tot blocul sunt necesare următoarele acte: două cereri tip; statutul asociaţiei de proprietari + tabel nominal cu semnături; actul constitutiv + tabel nominal cu semnături;

Recuperare debite restanțieri

Inainte de promovarea actiunii in justitie recomandam conducerii asociatiei de proprietari sa transmita restantierului, prin posta cu confirmare de primire o notificare - somatie.