suna direct:+0723305907

Litigii între societăți - Cesiunea de creanță

Cesiunea de creanta

Cesiunea de creanta este contractul prin care un creditor transmite dreptul sau de creanta cu titlu oneros sau cu titlu gratuit, unei alte persoane.

Conditiile cesiunii de creanta

Cesiunea de creanta este un contract, trebuind deci sa indeplineasca conditiile generale de validitate a oricarui contract; cum prin intermediul ei se pot realiza si alte operatii juridice (vâzare-cumparare, dare in plata, donatie) trebuie sa indeplineasca si conditiile de fond specifice acestor contracte.

In principiu orice creanta poate face obiectul unei cesiuni, indiferent care este obiectul sau, cu exceptia salariului, pensiei de intretinere si altor creante un un caracter pur personal.

Pentru opozabilitate cesiunii fata de terti trebuie indeplinite anumite formalitati de publicitate: notificarea cesiunii catre debitor sau acceptarea cesiunii catre debitor.

  • prin notificarea catre debitor a cesiunii se aduce la cunostinta debitorului persoana noului creditor si clauzele esentiale ale contractului de cesiune
  • acceptarea cesiunii de catre debitor se face , pentru a fi opozabila tuturor tertilor, printr-un inscris autentic.

Aspecte din doctrina:

Doctrina a considerat că această remitere nu este cerută pentru validitatea contractului, ci este o obligaţie născută din cesiune pentru valorificarea creanţei, în sensul că cesionarul are dreptul să pretindă cedentului titlul constatator al creanţei.

Astfel, remiterea titlului prevăzută la art. 1391 C.civ nu se referă la un act scris privind contractul de cesiune, ci la titlul constatator al creanţei, titlu care trebuie remis cesionarului în executarea contractului de cesiune de creanţă.

Pentru ca cesiunea să fie opozabilă terţilor, deci inclusiv debitorului cedat, trebuie îndeplinite anumite formalităţi prevăzute de art. 1393 C.civ., şi anume fie notificarea făcută de cedent sau cesionar debitorului cedat, fie prin recunoaşterea (acceptarea) din partea debitorului cedat.

Notificarea se face la domiciliul debitorului şi nu la domiciliul pe care acesta l-a ales pentru executarea convenţiei.

Recunoaşterea trebuie să fie autentică pentru a fi opozabilă tuturor categoriilor de terţi, dar şi printr-un act sub semnătură privată care emană de la debitor, dar în acest caz, cesiunea este opozabilă numai debitorului cedat, nu şi celorlalte categorii de terţi.

Părţile pot să convină, în mod expres în contractul de cesiune, că cedentul garantează şi solvabilitatea viitoare a debitorului cedat, adică a celei din momentul scadenţei (art. 1398 C.civ).

Efectele faţă de debitorul cedat

Întrucât este considerat a fi un terţ faţă de contractul de cesiune, debitorul cedat poate să ignore acest contract până în momentul îndeplinirii formalităţilor prevăzute de art. 1393 C.civ.

Cesiunea faţă de debitorul cedat începe să-şi producă efecte din momentul în care cesiunea îi devine opozabilă, şi anume de la data notificării făcută prin executorul judecătoresc sau de la data acceptării făcute de debitorul cedat prin act autentic sau act sub semnătură privată.

Deşi cesiunea de creanţă intervine fără a se cere consimţământul debitorului cedat, ea nu poate dăuna acestui debitor, motiv pentru care acesta îşi păstrează dreptul de a opune cesionarului toate excepţiile pe care le putea opune şi cedentului: nulităţile, rezilierea, prescripţia, autoritatea de lucru judecat, etc.

In practica, societatile comerciale apeleaza la cesiunea de creanta in doua situatii:

  • cedarea creantelor catre terti, cu titlu oneros atunci cand facturile al caror termen de recuperare a fost depasit sau la care sansele de recuperare sunt mici;
  • cedarea creantelor catre terti cu titlu gratuit ca posibilitate pentru acoperirea unor datorii atunci cand creantele nu au ajuns inca la scadenta in vederea stingerii unei datorii.

Preluarea creantelor se efectueaza in baza unor contracte intre parti in care este necesar sa se prevada minimal urmatoarele infomatii : valoarea nominala a creantelor cedate, pretul cesiunii si termenele de plata.

Scurte precizari contabile

In cazul cesionarii unei creante, diferenta dintre valoarea creantei preluate prin cesionare si suma de achitat cedentului reprezinta venit pentru cesionar, si, respectiv, cheltuiala pentru cedent.

Momentul recunoasterii venitului si al cheltuielii este la data constatarii drepturilor si obligatiilor, potrivit clauzelor contractuale.

Din punct de vedere fiscal, in cazul in care contractele de cesiune de creante indeplinesc conditiile legale, veniturile si cheltuielile rezultate ca urmare a tranzactiilor de cesiune creante,sunt luate in calcul la determinarea profitului impozabil.

Astfel, venitul obtinut de cesionar este impozabil la calculul impozitului pe profit iar cheltuielile reprezentand valoarea creantelor comerciale instrainate, potrivit legii, reprezinta pentru cedent cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile.

Pentru mai multe detalii in legatura cu acest subiect accesati pagina de contact si veti primi solutii personalizate cazului dvs.

Contactați-ne online

Completați următorul formular pentru mai multe informații sau pentru a solicita o consultație.