suna direct:+0723305907

Procedura de recuperare a debitelor de la proprietarii restantieri

Inainte de promovarea actiunii in justitie recomandam conducerii asociatiei de proprietari sa transmita restantierului, prin posta cu confirmare de primire o notificare - somatie.

Conform prevederilor legale in materie, asociatia de proprietari are dreptul de a actiona in justitie pe orice proprietar pentru sumele datorate cu titlu de contributie la cheltuielile comune ale cladirii daca suma reprezinta o restanta de cel putin 3 luni.

Cererea de chemare in judecata va fi formulata catre judecatoria competenta teritorial (in raza careia isi are domiciliul paratul-restantierul) de catre asociatia de proprietari reprezentata de catre presedinte sau de catre o alta persoana imputernicita in mod expres de catre acesta.

La cerere se ataseaza urmatoarele acte in copie, in 2 (doua) exemplare:

  • incheierea judecatoreasca si codul fiscal al asociatiei de proprietari;
  • listele de plata din care sa reiasa suma datorata;
  • centralizator pe apartamentul respectiv semnat de presedinte si administrator care sa cuprinda cotele restante aferente fiecarei luni in parte, cu calcularea separata a penalitatilor aplicate fiecarei cote si numarul de zile pentru care au fost percepute;
  • procesul-verbal al adunarii generale prin care s-a hotarat sistemul de penalizari si procentul de penalizare aplicat pentru fiecare zi de intarziere;
  • facturile de la furnizori cu penalizari si modul de repartizare a acestora (in situatia in care asociatia de proprietari nu are un sistem propriu de penalizari).

Important: Actiunea este scutita de plata taxei de timbru.

Executarea silita

Sentinta definitiva si irevocabila poate fi investita cu formula executorie si pusa in executare prin intermediul  unui birou de executori judecatoresti cu solicitarea de a se initia executarea silita asupra bunurilor mobile sau imobile ale debitorului sau executarea silita prin poprirea pe salariul de la locul de munca sau pe pensie (plata catre asociatie pentru debitul respectiv fiind efectuata de catre angajator sau casa de pensii).

Dreptul de a cere executarea silita a hotararii judecatoresti se prescrie dupa trecerea unui termen de 3 ani de la nasterea sa, adica de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti.

 

Contactați-ne online

Completați următorul formular pentru mai multe informații sau pentru a solicita o consultație.