suna direct:+0723305907

Înființare asociație de proprietari pe tronson

Etapele constituirii asociatiei de proprietari:

 • Asociatia se constituie la initiativa a trei sau mai multe persoane fizice ori juridice, in scopul realizarii unor activitati de interes general al unor colectivitati, sau in interes personal nepatrimonial.
 • Patrimoniul initial al asociatiei poate fi echivalentul unui salariu minim brut pe economie.
 • Dupa dobandirea personalitatii juridice, patrimoniul in numerar initial al asociatiei va fi putea fi folosit pentru efectuarea de plati in interesul asociatiei, dupa ce va fi transferat in contul curent.

Actele necesare pentru infiintarea unei asociatii de proprietari sunt:

 • copie CI / Pasaport membri fondatori (minim 3);
 • copie Contract spatiu pentru sediul asociatiei;
 • datele de identificare ale (co)proprietarilor sediului;
 • o varianta pentru denumirea asociatiei.

Termenul pentru constituirea unei asociatii este de 45 zile.

Dosarul ce urmeaza a fi inregistrat la judecatorie cuprinde urmatoarele documente:

În cazul în care se constituie asociaţie de proprietari pe scări sau tronsoane, existînd o scară din blocul respectiv care este deja asociaţie de proprietari aveţi nevoie de:

 • două cereri tip;
 • statutul asociaţiei de proprietari + tabel nominal cu semnături;
 • actul constitutiv + tabel nominal cu semnături;
 • acordul de asociere + anexă cu tabelul nominal;
 • procesul-verbal al adunării generale de constituire + tabel cu semnăturile celor care au participat la aceasta;
 • copie de pe sentinţa definitivă şi irevocabilă a scării care este Asociaţie de Proprietari;
 • convenţie încheiată între noile asociaţii de proprietari constituite pe scările aceluiaşi bloc, semnată de preşedinţii acestora, privind gestionarea serviciilor prestate de toţi furnizorii;
 • acord de delimitare între scări în care se face referire la separarea pe scări, lifturi, terase, subsoluri, teren aferent clădirii etc., însoţit de un tabel cu semnăturile proprietarilor de pe fiecare scară, care sînt de acord cu delimitarea;
 • proces-verbal de predare-primire a mijloacelor materiale şi băneşti şi copie după ultima listă de plată a cotelor de întreţinere.

Onorariul variaza in functie de nr. de proprietari ce vor face parte din asociatie, respectiv intre 25  si 50 lei/apartament.

Dacă se constituie asociaţie de proprietari pe scări sau tronsoane şi nici o altă scară din blocul respectiv nu este asociaţie de proprietari aveţi nevoie de:

 • două cereri tip;
 • statutul asociaţiei de proprietari + tabel nominal cu semnături;
 • actul constitutiv + tabel nominal cu semnături;
 • acordul de asociere + anexa cu tabelul nominal;
 • procesul-verbal al adunării generale de constituire + tabel cu semnăturile celor care au participat la aceasta;
 • avize (original şi copie) de la furnizorii de servicii;
 • acord de delimitare între scări în care se face referire la separarea pe scări, lifturi, terase, subsoluri, teren aferent clădirii etc., însoţit de un tabel cu semnăturile proprietarilor de pe fiecare scară, care sunt de acord cu delimitarea;
 • convenţie încheiată între noile Asociaţii de Prorietari constituite pe scările aceluiaşi bloc, semnată de preşedintii acestora, privind gestionarea serviciilor prestate de toţi furnizorii;
 • copie de pe încheierea de la Judecătorie cu înscrierea în Cartea Funciară a clădirii;
 • proces-verbal de predare-primire a mijloacelor materiale şi băneşti;
 • copie de pe ultima listă de plată a cotelor de întreţinere.


Toate actele ce urmeaza a fi depuse vor fi semnate pe ultima pagină a fiecăruia şi pe ultima pagină a anexelor, de către presedintele asociaţiei de proprietari ales în adunarea generală (probat cu procesul-verbal) şi ştampilate cu ştampila asociaţiei. Toate actele trebuie completate în original, în trei exemplare, două din ele rămînînd la asociaţia de proprietari.

Contactați-ne online

Completați următorul formular pentru mai multe informații sau pentru a solicita o consultație.