suna direct:+0723305907

Înființare asociație de proprietari pe bloc

Etapele constituirii asociatiei de proprietari:

 • Asociatia se constituie la initiativa a trei sau mai multe persoane fizice ori juridice, in scopul realizarii unor activitati de interes general al unor colectivitati, sau in interes personal nepatrimonial.
 • Patrimoniul initial al asociatiei poate fi echivalentul unui salariu minim brut pe economie.
 • Dupa dobandirea personalitatii juridice, patrimoniul in numerar initial al asociatiei va fi putea fi folosit pentru efectuarea de plati in interesul asociatiei, dupa ce va fi transferat in contul curent.

Actele necesare pentru infiintarea unei asociatii de proprietari sunt:

 • copie CI / Pasaport membri fondatori (minim 3);
 • copie Contract spatiu pentru sediul asociatiei;
 • datele de identificare ale (co)proprietarilor sediului;
 • o varianta pentru denumirea asociatiei.

Termenul pentru constituirea unei asociatii este de 45 zile.

Dosarul ce urmeaza a fi inregistrat la judecatorie cuprinde urmatoarele documente:

În cazul în care se constituie asociaţie de proprietari pe tot blocul sunt necesare următoarele acte:

 • două cereri tip;
 • statutul asociaţiei de proprietari + tabel nominal cu semnături;
 • actul constitutiv + tabel nominal cu semnături;
 • acordul de asociere + anexa cu tabelul nominal cu proprietarii membri;
 • procesul-verbal al adunării generale de constituire + tabel cu semnăturile celor care au participat la aceasta;
 • copie de pe încheierea de la Judecătorie cu înscrierea în Cartea Funciară a actului de proprietate al unui membru al asociaţiei de proprietari;
 • copie de pe încheierea de la Judecătorie cu înscrierea în Cartea Funciară a clădirii şi proces-verbal de predare-primire a mijloacelor materiale şi băneşti.

Onorariul variaza in functie de numarul de apartamente ce vor face parte din asociatie.

Contactați-ne online

Completați următorul formular pentru mai multe informații sau pentru a solicita o consultație.