suna direct:+0723305907

Înființare asociație

Acte necesare constituirii unei asociatii sau fundatii:

 1. dovada disponibilitatii denumirii (în original) - emisa de Ministerul Justitiei; valabila la data depunerii cererii.
 2. act constitutiv si  statut certificate de avocat;
 3. dovada sediului – contract de comodat sau închiriere, copie de pe titlul de proprietate; acordul asociatiei de proprietari si a vecinilor);
 4. dovada patrimoniului – 200 lei;
 5. cazierul fiscal al  asociatilor  valabil la data termenului de judecata.
  pentru membrii fondatori cetăţeni străini, nerezidenţi în România, declaraţie autentică pe propria răspundere a persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice din care să rezulte că nu are datorii fiscale.
 6. copie de pe legitimatia de expert contabil autorizat al cenzorului (daca asociatia are mai mult de 15 membri fondatori);
 7. Acordul Secretariatului General al Guvernului pentru asociaţiile a căror denumire conţine cuvintele „naţional” sau „român” ori derivatele acestora – original;
 8. taxa de timbru în cuantum de 100 lei, platita la sediul unuia dintre asociati:

Acte necesare modificarii statutului unei asociatii:

 • Procesul - verbal al Adunarii Generale si  hotarârea Adunarii Generale sau a Consiliului  Director;
 • În cazul modificarii sediului este necesara  dovada sediului – contract de comodat sau de închiriere si copie de pe titlul de proprietate; acordul asociatiei de proprietari si a vecinilor de zid;
 • Taxa de timbru în cuantum de 100 lei;
 • Certificat de cazier fiscal la numirea de noi reprezentanţi legali
 • Certificat de inscriere a persoanei juridice in registrul special de asociatii si fundatii;
 • Copie sentinta de infiintare asociatie.

Contactați-ne online

Completați următorul formular pentru mai multe informații sau pentru a solicita o consultație.