suna direct:+0723305907

Majorare/reducere capital social

Capitalul social reflecta valoarea totalitatii aporturilor constituite de catre asociati la infiintarea societatii si trebuie sa respecte plafoanele minime stabilite de lege in raport de forma juridica a societatii.

Capitalul social are o valoarea minima prevazuta de Legea nr.31/1990 a societatilor comerciale, republicata si modificata, si anume:

  • 200 lei – pentru societatile comerciale cu raspundere limitata;
  • 90.000 lei (25000 Euro) - pentru societatile comerciale pe actiuni si in comandita pe actiuni.

Actul constitutiv trebuie  sa prevada modul in care esta divizat capitalul social, numarul si valoarea nominala a actiunilor sau partilor sociale si repartizarea acestora intre asociati.

Acte necesare  majorare/reducere capital social:

  • actul modificator al actului constitutiv (hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor decizia asociatului unic/deciziaConsiliului de administraţie/directoratului sau actul adiţional la actul constitutiv, original);
  • dovada dreptului de proprietate al asociatului/acţionarului/membrului persoanei juridice asupra aportului în natură (copie certificată); în cazul în care aportul este constituit dintr-un imobil se ataşează şi extrasul de carte funciară în original;
  • raportul de evaluare;
  • dovezile privind efectuarea vărsămintelor aporturilor la capitalul social (copii);
  • actul constitutiv actualizat;

 

Contactați-ne online

Completați următorul formular pentru mai multe informații sau pentru a solicita o consultație.