suna direct:+0723305907

Persoana fizica autorizata este persoana autorizata sa desfaşoare orice forma de activitate economica permisa de lege, folosind in principal forţa sa de munca, care are obligatia sa ceara inregistrarea in Registrul Comertului si autorizarea functionarii, inainte de inceperea activitatii economice.

PFA nu va fi considerata angajat al unor terţe persoane cu care colaboreaza, chiar daca colaborarea este exclusiva.

PFA raspunde pentru obligaţiile sale cu patrimoniul de afectaţiune, daca acesta a fost constituit şi, in completare, cu intreg patrimoniul sau, iar in caz de insolvenţa este supusa procedurii simplificate prevazute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, daca are calitatea de comerciant.

Conditiile ce trebuie indeplinite pentru desfasurarea de activitati economice ca persoana fizica autorizata sunt:

  • a implinit varsta de 18 ani;
  • are calificarea-pregatirea profesionala sau, dupa caz, experienta profesionala, necesara pentru a desfasura activitatea economica pentru care se solicita autorizatia;
  • sa aiba un sediu profesional;
  • nu a fost condamnat penal prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru savarsirea de fapte sanctionate de legile financiare, vamale si cele care privesc disciplina financiar-fiscala de natura celor care se inscriu in cazierul fiscal.

Atentie!
Spre deosebire de intreprinderea individuala, Persoana fizica autorizata nu poate angaja cu contract de munca terte persoane pentru desfasurarea activitatii pentru care a fost autorizata.

Acte necesare pentru infiintare PFA:

  • carte de identitate sau pasaport;
  • actul de proprietate al sediului in care va functiona persoana fizica autorizata;
  • acordul asociatiei de proprietari si al vecinilor (doar pentru apartamente);
  • specimenul de semnatura al persoanei fizice autorizate;
  • documentele care atesta pregatirea profesionala;
  • documentele care atesta experienţa profesionala.

Contactați-ne online

Completați următorul formular pentru mai multe informații sau pentru a solicita o consultație.