suna direct:+0723305907

Certificatul de identitate sportivă

Toate structurile sportive, indiferent de scopul lor specific şi de forma juridică, se înscriu în Registrul sportiv.

Recunoaşterea unei structuri sportive, se dovedeşte prin Certificatul de identitate sportivă.

Acte necesare obtinerea Certificatului de Identitate Sportivă (CIS)

I. Cluburi sportive persoane juridice de drept privat fără scop lucrativ

 1. Statut;
 2. Actul constitutiv;
 3. Hotărâre judecătorească (definitivă şi irevocabilă) – Copie legalizata;
 4. Certificat de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial;
 5. Dovada de sediu – (contract de comodat);
 6. Dovada de patrimoniu – ( extras de cont);
 7. Dovada disponibilităţii denumirii – (copie xerox);

II. Club sportiv organizat ca societate comerciala sportiva pe acţiuni

Aceste structuri sunt considerate cluburi sportive profesioniste care au primit licenţă din partea federaţiilor sportive naţionale;

 1. Statut;
 2. Actul constitutiv;
 3. Dovada de sediu – ( contract de comodat);
 4. Dovada capitalului social – ( extras de cont);
 5. Certificat de înscriere în Registrul Comerţului – (copie legalizată);
 6. Încheierea prin care a dobândit personalitatea juridică;

Cluburile sportive trebuie să facă şi dovada că pot folosi un stadion de fotbal omologat, în aceeaşi localitate în care clubul îşi are sediul social.

Contactați-ne online

Completați următorul formular pentru mai multe informații sau pentru a solicita o consultație.