suna direct:+0723305907

Înființare întreprindere individuală

Intreprinderea individuala este intreprinderea economica, fara personalitate juridica, organizata de un intreprinzator persoana fizica, care are obligatia sa ceara inregistrarea in Registrul Comertului si autorizarea functionarii, inainte de inceperea activitatii economice.

Pentru organizarea intreprinderii sale, intreprinzatorul persoana fizica, in calitate de angajator persoana fizica, poate angaja terţe persoane cu contract individual de munca, inregistrat la inspectoratul teritorial de munca şi poate colabora cu alte PFA ori cu alte persoane juridice, pentru efectuarea unei activitaţi economice, fara ca aceasta sa ii schimbe statutul juridic.

Persoana fizica titulara a intreprinderii individuale raspunde pentru obligaţiile sale cu patrimoniul de afectaţiune, daca acesta a fost constituit, şi, in completare, cu intreg patrimoniul, iar in caz de insolventa este supusa procedurii simplificate prevazute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificarile ulterioare.

Intreprinderea  individuala  este o forma a PFA – singura diferenta este aceea ca:

 • daca  PFA-ul este  legat strict de autorizarea  persoanei  fizice pentru acel domeniu pentru care face dovada pregatirii si experientei sale profesionale;
 • in cazul II-ului  persoana fizica autorizata poate avea si personal angajat in cadrul acestei entitati, legate tot de profesia sa autorizata.

Acte necesare pentru infiintare Intreprindere Individuala:

 • carte de identitate sau pasaport titular intreprindere individuala;
 • actul de proprietate al sediului in care va functiona intreprinderea individuala;
 • acordul asociatiei de proprietari si al vecinilor (doar pentru apartamente);
 • specimenul de semnatura al intreprinzatorului persoana fizica titulara a intreprinderii individuale;
 • documentele privind pregătirea sau experienţa profesională se atestă, după caz, cu documente cum sunt:
 • diploma,  certificatul sau adeverinţa prin care se dovedeşte absolvirea unei instituţii de învăţământ;
 • certificatul de calificare profesională sau de absolvire a unei forme de pregătire profesională,
 • certificatul de competenţă profesională;
 • atestatul de recunoaştere şi/sau echivalare pentru persoanele fizice care au dobândit calificarea în străinătate;
 • atestatul de recunoaştere a calificării dobândite în străinătate, în afara sistemului de învăţământ;
 • orice alte dovezi care să ateste experienţa profesională.

 

Contactați-ne online

Completați următorul formular pentru mai multe informații sau pentru a solicita o consultație.