suna direct:+0723305907

SRL este societatea cu unul sau mai multi asociati (maxim 50 de asociati)  ale carei obligatiuni sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociatii sunt obligati numai in limita capitalului social subscris si varsat.

Capitalul social nu poate fi mai mic de 200 de lei.

Documentele necesare pentru inregistrarea SRL sunt:

 • acte de identitate asociati si administrator;
 • actul de proprietate al sediului in care va functiona societatea;
 • acordul asociatiei de proprietari si al vecinilor (doar pentru apartamente);
 • dovezile privind efectuarea varsamintelor aporturilor subscrise de asociaţi la capitalul social;
 • specimenele de semnatura ale reprezentanţilor societaţii (doar administratorul);
 • declaraţia autentica pe propria raspundere a persoanei fizice cetaţean strain in nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice straine care nu este inregistrata fiscal in Romania din care sa rezulte ca nu are datorii fiscal;
 • declaratia pe proprie raspundere,atestata de avocat, din care rezulta ca asociatii/administratorii indeplinesc conditiile legale prevazute de legislatia in vigoare pentru exercitarea calitatii de asociat/administrator in societate.

Dosarul ce urmeaza a fi depus la Registrul Comertului pentru inregistrarea societatii comerciale va cuprinde urmatoarele documente:

 • cererea de inregistrare;
 • dovada verificarii disponibilitatii si a rezervarii firmei;
 • actul constitutiv;
 • dovada privind sediul social/secundar; (contract de comodat, contract de inchiriere);
 • dovada capitalui social;
 • declaratiile date pe propria raspundere, dupa caz, de catre asociati/administratori, din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestor calitati;
 • specimenele de semnatura ale reprezentantilor societatii;
 • dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale;
 • imputernicire avocatiala.

In cazul in care nu dispuneti de un spatiu pentru stabilirea sediului social, societatea noastra va pune la dispozitie sediul social

Contactați-ne online

Completați următorul formular pentru mai multe informații sau pentru a solicita o consultație.