suna direct:+0723305907

Înființare asociație non profit (înființare ONG)

Asociatia - Aspecte procedurale

Persoanele fizice si persoanele juridice care urmaresc desfasurarea unor activitati de interes general sau in interesul unor colectivitati ori, dupa caz, in interesul lor personal nepatrimonial pot constitui Asociatii ori Fundatii.

Asociatia este constituita la initiativa a minim trei sau mai multi membrii care, pe baza unei intelegeri, pun in comun si fara drept de restituire contributia materiala, cunostintele sau aportul lor in munca pentru realizarea unor activitati in interes general, comunitar sau, dupa caz, in interesul lor, personal nepatrimonial.

Asociatia dobandeste personalitate juridica prin inscrierea in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul.

Activul patrimonial initial al asociatiei este in valoare de cel putin un salariu minim brut pe economie si este alcatuit din aportul in natura si/sau in bani al asociatilor.

Dupa dobandirea personalitatii juridice, patrimoniul in numerar initial al asociatiei poate fi utilizat pentru efectuarea de plati in interesul asociatiei.

Durata infiintarii unei asociatii este de aproximativ o luna de zile, dar depinde in mare masura de termenul acordat de instanta de judecata si evolutia ulterioara a dosarului.

Onorariul: 1000-1500 lei – onorariu avocat, taxe notariale si taxe judiciare de timbru.

Procedura infiintarii pe scurt

 • dovada privind disponibilitatea denumirii eliberata de  Ministerul Justitiei este valabila 3 luni de la data emiterii sale, insa ea poate fi prelungita.
 • redactarea si autentificarea Statutului si a Actului Constitutiv - 6 exemplare originale si 3 copii;
 • cazierul fiscal al asociatilor;
 • dovada sediului social;
 • dovada patrimoniului initial;
 • taxa de timbru si un timbru judiciar;
 • in final, inscrierea asociatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in acarei raza teritoriala isi are sediul.

Organele de conducere si de control ale asociatiei sunt:

 • Adunarea generala;
 • Consiliul Director;
 • Cel putin 3 persoane - Cenzorul / Comisia de cenzori – nr. impar de membrii.

Continutul actului constitutiv:

 • datele de identificare a membrilor asociati: nume, denumire, domiciliu, sediul acestora;
 • exprimarea vointei de asociere si precizarea scopului propus; - denumirea asociatiei; - sediul asociatiei;
 • durata de functionare a asociatiei - pe termen determinat, cu indicarea expresa a termenului sau, dupa caz, pe termen nedeterminat;
 • patrimoniul initial al asociatiei; activul patrimonial, in valoare de cel putin un salariu minim brut pe economie, la data constituirii asociatiei este alcatuit din aportul in natura si/sau in bani al asociatilor.
 • In cazul aportului in natura, forma autentica a actului constitutiv si a statutului este obligatoriu;
 • componenta nominala a celor dintai organe de conducere, administrare si control ale asociatiei.
 • persoana sau, dupa caz, persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice.

Asociatia poate dobandi personalitate juridica si daca actul constitutiv nu a fost autentificat la notar, ci doar atestat de avocat, in cazul in care patrimoniul initial nu este alcatuit din bunuri ci doar in bani.

Continutul Statutului:

 • se redacteaza in forma autentica;
 • va cuprinde aceleasi elemente ca si actul constitutiv (fara persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice si componenta nominala a celor dintai organe de conducere);
 • precizarea scopului si a obiectivelor;
 • modul de dobandire si de pierdere a calitatii de asociat;
 • drepturile si obligatiile asociatilor;
 • categoriile de resurse patrimoniale ale asociatiei;
 • atributiile organelor de conducere;
 • destinatia bunurilor, in cazul dizolvarii asociatiei;
 • detalierea conditiilor desfasurarii activitatilor economice (forma de organizare a acestora, conducere si decizie economica);
 • posibilitatea constituirii de filiale.

Statutul si Actul Constitutiv se pot modifica!

 • Se pot aduce modificari acestor acte ori de cate ori doriti sa schimbati denumirea, sediul, scopul si obiectivele, etc.; aceasta procedura nu este necesara atunci cand pleaca membrii din organizatie sau cand primiti membri in organizatie;
 • Pentru a inregistra orice modificare trebuie sa convocati AGA (in cazul unei asociatii) sau Consiliul Director (in cazul unei fundatii), conform regulamentului intern al organizatiei, pentru a lua la cunostiinta modificarile ce vor fi aduse. Procesul verbal se va intocmi in 5 exemplare, semnate de toti participantii.

Dosarul ce urmeaza a fi depus la judecatorie trebuie sa contina:

 • noul statut si/sau noul act constitutiv sau actul aditiona autentificat/atestat  si 6 exemplare originale;
 • procesul verbal autentificat;
 • chitanta doveditoare a platii taxei de timbru si timbre;
 • copie dupa vechile acte;
 • copie hotarare judecatoreasca;
 • certificatul de inscriere in original.

Inscrierea in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor

 • Urmatorul pas dupa comunicarea incheierii civile consta in  legalizarea acesteia;
 • Eliberarea Certificatului de Inscriere in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor (aflat la grefa Judecatoriei). Se face de indata ce sentinta ramane irevocabila.

Certificatul de Inregistrare Fiscala

Urmatoarea etapa este obtinerea certificatului de inregistrare fiscala, numit si Cod Fiscal. Pentru acesta trebuie depus un alt dosar la Administratia Finantelor Publice de care apartine sediul, care sa cuprinda:

 • doua formulare completate;
 • copie act constitutiv;
 • copie statut;
 • copie hotarare judecatoreasca;
 • copie certificate de inscriere in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor;
 • un timbu fiscal.

Codul Fiscal va fi eliberat in aproximativ 10 zile de la data depunerii actelor. Cu ajutorul acestui certificat veti putea face un cont pe numele organizatiei in care sa transferati patrimonial initia (daca este cazul).

Contactați-ne online

Completați următorul formular pentru mai multe informații sau pentru a solicita o consultație.