suna direct:+0723305907

Înființare fundație

Fundatia - Aspecte generale

Fundatia este constituita  din una sau mai multe persoane care pe baza unui act juridic constituie un patrimoniu afectat, în mod permanent şi irevocabil, realizării unui scop de interes general sau, după caz, comunitar.

Patrimoniul iniţial pentru infiinţarea fundaţiei trebuie să includă bunuri în natură sau în numerar, a căror valoare totală să fie de cel puţin 100 de ori salariul minim brut pe economie, la data constituirii fundaţiei, cu exceptia cazului fundaţiilor al căror scop exclusiv este efectuarea operaţiunilor de colectare de fonduri care să fie puse la dispoziţia altor asociaţii sau fundaţii, în vederea realizării de programe de către acestea din urmă, caz in care patrimoniul initial poate avea o valoare totală de cel puţin 20 de ori salariul minim brut pe economie.

Organele fundatiei sunt:

 • Consilul director – cel putin 3 membrii;
 • Cenzorul / Comisia de cenzori – nr. impar de membrii.

Fundatiile se deosebesc de asociatii din punct de vedere al obiectivelor urmarite.

Asociatiile se pot constitui in vederea realizarii unor activitati de interes general sau comunitar, dar si al unor activitati desfasurate in interes personal, nepatrimonial al membrilor lor, insa scopul unei fundatii trebuie sa fie altruist, determinat, licit, si sa aiba un anumit caracter de permanenta.

Fundatiile nu se pot constitui niciodata in interesul, fie el si nepatrimonial al fondatorilor lor.

Onorariu: 1.000 - 1.500 lei.

 • Potrivit legii, doua sau mai multe asociatii sau fundatii se pot constitui in Federatie.

Federatiile dobandesc personalitate juridica proprie si functioneaza in conditiile prevazute de prezenta ordonanta pentru asociatiile fara scop patrimonial, conditii care li se aplica in mod corespunzator.

Onorariu - la cerere

Continutul Actului Constitutiv:

 • datele de identificare a fondatorului sau, dupa caz, a fondatorilor: numele sau denumirea si, dupa caz, domiciliul sau sediul acestora;
 • scopul fundatiei;
 • denumirea fundatiei;
 • sediul fundatiei;
 • durata de functionare a fundatiei -pe termen determinat, cu indicarea expresa a termenului sau, dupa caz, pe termen nedeterminat;
 • patrimoniul initial al fundatiei;
 • componenta nominala a celor dintai organe de conducere, administrare si control ale fundatiei ori regulile pentru desemnarea membrilor acestor organe;
 • persoana sau persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice;

Principala deosebire dintre actul constitutiv si statutul organizatiei consta in faptul ca in timp ce actul constitutiv reprezinta propriu-zis manifestarea de vointa a persoanelor fizice sau juridice care infiinteaza, statutul determina cadrul viitoarei activitati a organizatiei.

 • are caracter solemn fiind obligatorie autentificarea sa la notar.

Continutul Statutului:

 • va fi redactat in forma autentica;
 • cuprinde elementele din actul constitutiv (fara persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice si componenta nominala a celor dintai organe de conducere);
 • explicitarea scopului si a obiectivelor;
 • categoriile de resurse patrimoniale;
 • atributiile organelor de conducere, administrare si control al fundatiei;
 • procedura de desemnare si de modificare a componentei organelor de conducere, administrare si control, pe parcursul existentei fundatiei;
 • destinatia bunurilor in cazul dizolvarii fundatiei.

Statutul si Actul Constitutiv se pot modifica!

 • Se pot aduce modificari acestor acte ori de cate ori doriti sa schimbati denumirea, sediul, scopul si obiectivele, etc.; aceasta procedura nu este necesara atunci cand pleaca membrii din organizatie sau cand primiti membri in organizatie;
 • Pentru a inregistra orice modificare trebuie sa convocati AGA (in cazul unei asociatii) sau Consiliul Director (in cazul unei fundatii), conform regulamentului intern al organizatiei, pentru a lua la cunostiinta modificarile ce vor fi aduse. Procesul verbal se va intocmi in 5 exemplare, semnate de toti participantii.

Dosarul ce urmeaza a fi depus la judecatorie trebuie sa contina:

 • noul statut si/sau noul act constitutiv sau actul aditiona autentificat/atestat  si 6 exemplare originale;
 • procesul verbal autentificat;
 • chitanta doveditoare a platii taxei de timbru si timbre;
 • copie dupa vechile acte;
 • copie hotarare judecatoreasca;
 • certificatul de inscriere in original.

Inscrierea in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor

 • Urmatorul pas dupa comunicarea incheierii civile consta in  legalizarea acesteia;
 • Eliberarea Certificatului de Inscriere in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor (aflat la grefa Judecatoriei). Se face de indata ce sentinta ramane irevocabila.

Certificatul de Inregistrare Fiscala.

Urmatoarea etapa este obtinerea certificatului de inregistrare fiscala, numit si Cod Fiscal. Pentru acesta trebuie depus un alt dosar la Administratia Finantelor Publice de care apartine sediul, care sa cuprinda:

 • doua formulare completate;
 • copie act constitutiv; - copie statut;
 • copie hotarare judecatoreasca;
 • copie certificate de inscriere in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor;
 • un timbu fiscal.

Codul Fiscal va fi eliberat in aproximativ 10 zile de la data depunerii actelor. Cu ajutorul acestui certificat veti putea face un cont pe numele organizatiei in care sa transferati patrimonial initia (daca este cazul).

 

Contactați-ne online

Completați următorul formular pentru mai multe informații sau pentru a solicita o consultație.