suna direct:+0723305907

Înființare întreprindere familială

Intreprinderea familiala este intreprinderea economica, fara personalitate juridica, organizata de un intreprinzator persoana fizica impreuna cu familia sa, fiind constituita din 2 sau mai mulţi membri ai unei familii.

Membrii unei intreprinderi familiale pot fi simultan PFA sau titulari ai unor intreprinderi individuale.

De asemenea, aceştia pot cumula şi calitatea de salariat al unei terţe persoane care funcţioneaza atat in acelaşi domeniu, cat şi intr-un alt domeniu de activitate economica decat cel in care şi-au organizat intreprinderea familiala.

Membrii intreprinderii familiale sunt comercianţi persoane fizice de la data inregistrarii acesteia in registrul comerţului şi raspund solidar şi indivizibil pentru datoriile contractate de reprezentant in exploatarea intreprinderii cu patrimoniul de afectaţiune, daca acesta a fost constituit, şi, in completare, cu intreg patrimoniul, corespunzator cotelor de participare.

Întreprinderea familială nu poate angaja terte persoane cu contract de muncă.

Întreprinderea familială se constituie printr-un acord de constituire, încheiat de membrii familiei în formă scrisă, ca o conditie de validitate.

Acordul de constituire va stipula numele si prenumele membrilor, reprezentantul, data întocmirii, participarea fiecărui membru la întreprindere, conditiile participării, cotele procentuale în care vor împărti veniturile nete ale întreprinderii, raporturile dintre membrii întreprinderii familiale si conditiile de retragere, sub sanctiunea nulitătii absolute.

Acte necesare Infiintare I.F.

 • carte de identitate sau paşaport al fiecărui membru -copie;
 • certificatul de casatorie(in cazul in care a intervenit schimbarea numelui) – copie;
 • documentele privind pregătirea sau experienţa profesională se atestă, după caz, cu:
 • diploma,  certificatul sau adeverinţa prin care se dovedeşte absolvirea unei instituţii de învăţământ;
 • certificatul de calificare profesională sau de absolvire a unei forme de pregătire profesională,
 • certificatul de competenţă profesională ;
 • atestatul de recunoaştere şi/sau echivalare pentru persoanele fizice care au dobândit calificarea în străinătate;
 • orice alte dovezi care sa ateste experienta profesionala.
 • actul care atesta dovada dreptului de proprietate asupra imobilului  unde se va stabili sediu social -  se va intocmi  Contract de comodat ( intocmit de noi)  sau Contract de inchiriere;
 • acordul Asociatiei de proprietari;
 • procura speciala de numire a Reprezentantului ;
 • specimenul de semnătură al reprezentantului întreprinderii familiale (original, la notariat);
 • acord de constituire încheiat de membrii familiei.

Contactați-ne online

Completați următorul formular pentru mai multe informații sau pentru a solicita o consultație.