suna direct:+0723305907

Înființare club sportiv

"Sportul reprezinta o forma de manifestare eminamente artistica a fiintei umane.
- Ionel Teodoreanu - 

Oferim consultanja juridica pentru infiintare de cluburi sportive in Bucuresti si Ilfov.Avem o experienta vasta in acest domeniu si garantam cele mai bune rezultate.

Cluburile sportive persoane juridice  de drept privat fără scop lucrativ

Se pot înfiinţa numai în ramurile de sport recunoscute în România. Clubul este o asociaţie, persoană juridică de drept privat făra scop patrimonial.

Clubul este o structură sportivă, astfel este obligatoriu ca în denumirea persoanei juridice să apară denumirea de club, avand in vedere că asociaţiile sportive sunt structuri sportive fără personalitate juridică, iar asociaţiile nu sunt structuri sportive.

Clubul  se poate constitui ca o structură monosportivă sau polisportivă.

Cluburile sportive, vor respecta prevederile specifice din normele şi regulamentele federaţiilor naţionale din ramura de sport respectivă.

Scopul Clubului îl constituie desfăşurarea de activităţi sportive într-una sau mai multe ramuri de sport, respectiv  selecţionarea, iniţierea  şi pregătirea de sportivi în acest domeniu, participarea la competiţii sportive interne şi internaţionale, precum şi alte activităţi conexe acestora.

Obiectivele Clubului decurg şi din reglementările federaţiilor sportive naţionale,  precum şi din statutele si regulamentele federaţiilor sportive internationale.

Cluburile sportive nu pot avea în scopul pentru care s-au înfiinţat, activităţi aparţinând altor domenii de activitate.

Cluburile pot înfiinţa secţii pe ramură de sport.

Cluburile pot înfiinţa societăţi comerciale.

Dividendele obţinute din activităţile acestor societăţi comerciale, dacă nu se reinvestesc în aceleaşi societăţi comerciale, se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului clubului.
Cluburile sportive pot desfăşura orice alte activităţi economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu scopul principal al persoanei juridice.

Statutul unui club sportiv persoană juridică de drept privat fără scop lucrativ cuprinde in plus fata de elementele unei asociatii:

  • nominalizarea expresă a secţiilor pe ramură de sport;
  • regimul de disciplină pentru membrii clubului: recompense şi sancţiuni, condiţiile de acordare a acestora;
  • însemnele şi culorile;

Cluburile sportive, organizate ca societăţi comerciale sportive pe acţiuni

Clubul sportiv poate fi organizat sub forma unei societăţi comerciale sportive pe acţiuni. 

Cluburile sportive profesioniste sunt structuri sportive organizate ca societăţi comerciale sportive pe acţiuni, care au obţinut licenţa din partea federaţiei sportive naţionale, emisă în conformitate cu regulamentele federaţiilor internaţionale pe ramura de sport.

Cluburile sportive profesioniste se organizează numai pentru o singură disciplină sportivă.

Ramurile de sport, precum şi condiţiile de practicare a sportului profesionist se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Agenţia Naţională pentru Sport, la propunerea federaţiilor sportive naţionale.

Propunerea federaţiei sportive naţionale privind condiţiile de practicare a profesionismului în ramura de sport respectivă se face în conformitate cu statutul şi regulamentele federaţiei internaţionale la care aceasta este afiliată şi vizează, după caz:

a) cerinţele obţinerii licenţei de sportiv profesionist;
b) cerinţele obţinerii licenţei de club profesionist;
c) modul de organizare a competiţiei profesioniste.

În prezent în România sunt recunoscute ca ramuri de sport profesioniste fotbalul, boxul şi handbalul, rugby,volei, kick-box,thai-box, astfel nu se pot constitui cluburi sportive profesioniste decât în ramurile de sport susmenţionate.

Menţionăm faptul că sportul profesionist poate fi practicat în cluburi sportive, indiferent de forma lor de organizare, cu respectarea prevederilor statutare ale federaţiilor sportive naţionale în acest domeniu.

Toate structurile sportive, indiferent de scopul lor specific şi de forma juridică, se înscriu în Registrul sportiv.

Recunoaşterea unei structuri sportive, se dovedeşte prin Certificatul de identitate sportivă.

Totodata, un club sportiv se poate afilia la diferite structuri. Aflati mai multe despre afilierea cluburilor sportive.

Contactați-ne online

Completați următorul formular pentru mai multe informații sau pentru a solicita o consultație.