suna direct:+0723305907

Înființare sindicat

Acte necesare dobândirii personalitatii juridice de catre sindicate si organizatiile patronale:

 1. proces-verbal de constituire a sindicatului, semnat de membrii fondatori;
 2. statut
 3. lista membrilor organului executiv al organizatiei sindicale, cu mentionarea numelui, prenumelui, CNP-ului, profesiei/functiei si domiciliului;
 4. dovada sediului;
 5. dovada patrimoniului initial.
 6. taxa de timbru în cuantum de 200 lei

Acte necesare pentru modificarea statutului unui sindicat si a unei organizatii patronale:

 1. proces verbal al Adunarii Generale
 2. act aditional la statut 

Acte necesare dobândirii reprezentativitatii de catre sindicate:

 1. adeverinta de la unitatea la nivelul careia sindicatul cere reprezentativitatea, cu numarul total de angajati/ dovada de afiliere la o organizatie sindicala care este reprezentativa la nivelul unitatii respective.
 2.  lista membrilor de sindicat angajati la unitatea respectiva.
 3. copie de pe hotarârea de acordare a personalitatii juridice a sindicatului, de pe hotarârile de încuviintare a eventualelor modificari ale statutului sindicatului si copie de pe ultima hotarâre prin care se constata conditiile de reprezentativitate.
 4. dovada depunerii dosarului de reprezentativitate si la Ministerul Muncii.

Contactați-ne online

Completați următorul formular pentru mai multe informații sau pentru a solicita o consultație.