suna direct:+0723305907

Înființare firma pentru studenți

Avantajele studentilor la infiintare firma potrivit HG nr. 166/2003

Studentii care vor sa-si infiinteze propriul SRL beneficiaza de scutiri de la plata taxelor si tarifelor dupa cum urmeaza:

  • Pentru operatiunile de inmatriculare efectuate de Oficiul National al Registrului Comertului ;
  • Pentru obtinerea autorizatiilor de functionare a comerciantilor;
  • Pentru publicarea, in extras, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a incheierii de inmatriculare pronuntate de delegatul de la Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunal.

Nu fac obiectul facilitatilor fiscale prevazute de HG nr.166/2003 - taxa de verificare si/sau rezervare firma.

Pentru a beneficia de facilitatile oferite pentru infiintare firma, studentii trebuie sa indeplineasca conditiile expuse mai jos:

  • frecventeaza cursurile unei forme de invatamant superior  la o institutie de invatamant superior acreditata;
  • sunt cel putin in anul II de studiu si au promovat toate obligatiile prevazute de senatul universitatii;
  • nu au depasit varsta de 30 de ani;
  • dovada faptului ca studentul indeplineste  toate conditiile stipulate in lege se face cu o adeverinta eliberata de secretariatul facultatii ale carei cursuri le urmeaza.

Atentie:  Facilitatile pentru infiintare firma se acorda o singura data!

In situatia in care, intr-o perioada de pana la 3 ani de la infiintarea firmei (inmatriculare), are loc cesionarea sau instrainarea partiala ori totala a partilor sociale detinute la societatile comerciale constituite in acest mod, studentii au obligatia de a restitui integral sumele de bani ce reprezinta taxele pentru care s-a acordat scutirea de  la plata.

Avand in vedere faptul ca Legea nr.31/1990 republicata, nu conditioneaza calitatea de administrator de detinerea calitatii de asociat, o societate comerciala care a beneficiat la infiintare de facilitatile fiscale mentionate mai sus, poate numi administratori persoane care nu indeplinesc conditiile prevazute de HG nr. 166/2003.

Contactați-ne online

Completați următorul formular pentru mai multe informații sau pentru a solicita o consultație.