suna direct:+0723305907

Înregistrare/radiere sucursală

Sucursalele sunt dezmembraminte fara personalitate juridica ale societatilor comerciale si se inregistreaza, inainte de inceperea activitatii lor, in registrul comertului din judetul in care vor functiona.

Sucursala beneficiaza de un anumit grad de autonomie, in limitele stabilite de societatea in care este integrata, dar nu participa in nume propriu la circuitul juridic, fiind subordonata din punct de vedere economic si juridic societatii-mama. Cu toate acestea, sucursala are atribute proprii de identificare si, in limitele imputernicirilor primite, detine o functie de reprezentare in raport cu tertii.

Acte necesare pentru inregistrare sucursala:

 • acte identitate asociati;
 • actul constitutiv la zi al societatii fondatoare; pentru societatile fondatoare cu sediul in strainatate actul constitutiv si statutul comerciantului din strainatate daca sunt continute in documente separate, impreuna cu toate modificarile acestor documente sau actul constitutiv actualizat, original sau copie certificata si traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public;
 • dovada sediului social;
 • acordul asociatiei de proprietari si al vecinilor (doar pentru apartamente);
 • specimen de semnatura al persoanei imputernicite sa reprezinte sucursala;
 • pentru societatile fondatoare din state membre ale UE, documentele contabile auditate si publicate in conformitate cu legea statului membru care guverneaza societatea fondatoare;
 • in cazul sucursalelor comerciantului din state care sunt membre ale UE, documentele contabile ale agentului economic din strainatate, asa cum sunt ele intocmite, auditate si publicate in conformitate cu legea statului membru care guverneaza comerciantul din strainatate
 • in cazul sucursalelor comerciantilor din state care nu sunt membre ale UE sau ale Spatiului Economic European, documente care sa ateste sediul social al comerciantului din strainatate, obiectul de activitate al acestuia si, cel putin anual, suma capitalului subscris, daca aceste informatii nu sunt in documentele prevazute in actul constitutiv si statutul comerciantului din strainatate precum si documentele contabile ale agentului economic din strainatate, auditate si publicate in conformitate cu legea din Romania, cu exceptia cazurilor in care legea comerciantului din strainatate prevede reglementari echivalente cu cele din UE;
 • certificatul in traducere certificata, de la registrul in care este inmatriculat comerciantul din strainatate, care sa ateste existenta societatii;
 • specimenele de semnatura ale imputernicitilor sucursalei;
 • dovezile privind sediul sucursalei.

Radiere sucursala:

 • acte de identitate asociati;
 • actul constitutiv al societatii actualizat la zi;
 • certificatul de inregistrare al sucursalei si anexa in original.

Contactați-ne online

Completați următorul formular pentru mai multe informații sau pentru a solicita o consultație.