suna direct:+0723305907

Cesionarea partilor sociale se poate realiza la valoarea nominala a acestora, sau se poate realiza la o valoare mai mare decat cea nominala, in aceasta situatie noul asociat avand obligatia de a achita catre stat impozitul in cuantum de 16%, procent ce se aplica asupra diferentei dintre valoarea nominala si valoarea tranzactionata.

Pentru ca cesiunea partilor sociale sa fie opozabila tertelor persoane, aceasta trebuie inregistrata la Oficiul Registrului Comertului, si astfel publicata in Monitorul Oficial.

Acte necesare pentru inregistrarea cesiunii de parti sociale:

 • carte de identitate sau paşaport al fiecărui membru;
 • actul constitutiv actualizat;
 • contract de cesiune;
 • hotararea adunarii generale a asociatilor/decizie asociat unic;
 • declaratie din care rezulta ca asociatii/administratorii indeplinesc conditiile legale prevazute de legislatia in vigoare pentru exercitarea calitatii de asociat/administrator in societate;
 • specimen de semnatura administrator;
 • daca potrivit actelor de cesiune s-au obtinut castiguri de catre cedentul persoana fizica din vanzarea partilor sociale, castiguri determinate ca diferenta pozitiva intre pretul de vanzare si valoarea nominala/pretul de cumparare, se vor depune si documentele de plata a impozitului pe venit.

Cesiunea partilor sociale se poate face fie intre asociati, fie intre persoane din afara societatii.

In cazul in care cesiunea partilor sociale se face intre asociati, procedura presupune:

 • aprobarea cesiunii in cadrul adunarii generale a asociatilor (prin majoritatea prevazuta in actul constitutiv);
 • incheierea unui contract de cesiune intre asociatul cedent si asociatul cesionar;

In cazul cesiunii de parti sociale intre asociati, inregistrarea procedurii dureaza aproximativ 5 zile lucratoare de la depunerea documentelor la Registrul Comertului, in timp ce, in cazul cesiunii de parti sociale catre persoane din afara societatii, procedura de inregistrare la Registrul Comertului ajunge la aproximativ doua luni pentru ca presupune depunerea a doua dosare distincte.

In cazul cesiunii de parti sociale catre persoane din afara societatii, procedura de inregistrare la Registrul Comertului ajunge la aproximativ doua luni pentru ca presupune depunerea a doua dosare distincte.

 • Prin depunerea primei etape se asigura mentionarea in Registrul Comertului si publicitatea in Monitorul Oficial a hotararii asociatilor/a deciziei asociatului unic de vanzare a partilor sociale.

"Registrul Comertului are obligatia legala de a transmite in format electronic hotararea de aprobare a transferului catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si subunitatile acesteia, in termen de 15 zile de la data mentionarii in Registrul Comertului".

 • A doua etapa  va fi depusa la expirarea unui termen de 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial a hotararii asociatilor prin care a fost aprobata cesiunea partilor sociale.

In acest interval orice persoana interesata (in special creditorii societatii care pot fi prejudiciati prin hotararea asociatilor privitoare la cesiunea de parti sociale) poate formula o cerere de opozitie prin care sa solicite instantei judecatoresti sa oblige, dupa caz, societatea sau asociatii fie la repararea prejudiciului cauzat, fie la la atragerea raspunderea civile a asociatului care doreste sa transfere partile sociale.

Contactați-ne online

Completați următorul formular pentru mai multe informații sau pentru a solicita o consultație.